VIDEOLOG USER VIDEOS

Ruta dos Muíños do Pan

SHOT BYvisualkvideo.com

DIRECTORvisualkvideo.com

CATEGORYDocumentary

DESCRIPTION

Ruta de sendeirismo que comeza no Muíño da Cheda (Bértoa) e continúa polo Bosque do Añón e o casco urbano de Carballo ata o Muíño do Quinto, que abastece á maior parte dos panadeiros do municipio e da comarca. Son 8,5 km de percorrido de dificultade baixa pola beira do río Anllóns entre os dous únicos muíños que se conservan na canle ao seu paso por Carballo.

GET 8 SONGS FREE!
Subscribe to the cinema5D + Art-List newsletters
and get 8 songs and an Art-List license for your next film.
Your e-mail will be stored with cinema5D and Art-List. You can unsubscribe from our newsletters at any time.
We will not share your information with a third party.
AL-logo
c5d-logo
PLEASE CHECK YOUR INBOX AND CONFIRM YOUR E-MAIL ADDRESS
THANK YOU
Please check your inbox and confirm your e-mail address.
AL-logo
c5d-logo
GET 8 SONGS FREE!
Subscribe to the cinema5D + Art-List newsletters
and get 8 songs + 1 license for your next film.
E-mail stored with cinema5D & Art-List. Not shared with any third party.
AL-logo
c5d-logo
DOWNLOAD OUR MAVIC PRO LUT
Please enter a valid e-mail address. We will send the download to your inbox.
We hate spam! Your e-mail will be stored with cinema5D.com exclusively and you can unsubscribe from our newsletters at any time.
c5d-logo
PLEASE CHECK YOUR INBOX AND CONFIRM YOUR E-MAIL ADDRESS
THANK YOU
Please check your inbox and confirm your e-mail address.
c5d-logo
DOWNLOAD OUR DJI INSPIRE 1 LUT
Please enter a valid e-mail address. We will send the download to your inbox.
We hate spam! Your e-mail will be stored with cinema5D.com exclusively and you can unsubscribe from our newsletters at any time.
c5d-logo
PLEASE CHECK YOUR INBOX AND CONFIRM YOUR E-MAIL ADDRESS