VIDEOLOG USER VIDEOS

Ona/ She

SHOT BYAlfred Sosgórnik, Elwira Surdy

DIRECTORAlfred Sosgórnik

CATEGORYDocumentary

DESCRIPTION

Ona to film opisujący artystkę i jej dzieło. Tematem filmu Ona jest Karina Czernek, bielska malarka posługująca się oryginalną techniką. Film jest próbą wejścia bezpośrednio w świat artystki pokazania jej inspiracji i unaocznienia szczegółów nowatorskiej techniki.
She is a film describing the artist and her work. Karina Czernek is a subject of the film. Painter, from Poland, using the original techniques. The film is an attempt to input directly into the world of the artist to show her inspiration and innovative techniques to visualize the details. English subtitles.