VIDEOLOG USER VIDEOS

Ona/ She

SHOT BYAlfred Sosgórnik, Elwira Surdy

DIRECTORAlfred Sosgórnik

CATEGORYDocumentary

DESCRIPTION

Ona to film opisujący artystkę i jej dzieło. Tematem filmu Ona jest Karina Czernek, bielska malarka posługująca się oryginalną techniką. Film jest próbą wejścia bezpośrednio w świat artystki pokazania jej inspiracji i unaocznienia szczegółów nowatorskiej techniki.
She is a film describing the artist and her work. Karina Czernek is a subject of the film. Painter, from Poland, using the original techniques. The film is an attempt to input directly into the world of the artist to show her inspiration and innovative techniques to visualize the details. English subtitles.

GET 8 SONGS FREE!
Subscribe to the cinema5D + Art-List newsletters
and get 8 songs and an Art-List license for your next film.
Your e-mail will be stored with cinema5D and Art-List. You can unsubscribe from our newsletters at any time.
We will not share your information with a third party.
AL-logo
c5d-logo
PLEASE CHECK YOUR INBOX AND CONFIRM YOUR E-MAIL ADDRESS
THANK YOU
Please check your inbox and confirm your e-mail address.
AL-logo
c5d-logo
GET 8 SONGS FREE!
Subscribe to the cinema5D + Art-List newsletters
and get 8 songs + 1 license for your next film.
E-mail stored with cinema5D & Art-List. Not shared with any third party.
AL-logo
c5d-logo
DOWNLOAD OUR MAVIC PRO LUT
Please enter a valid e-mail address. We will send the download to your inbox.
We hate spam! Your e-mail will be stored with cinema5D.com exclusively and you can unsubscribe from our newsletters at any time.
c5d-logo
PLEASE CHECK YOUR INBOX AND CONFIRM YOUR E-MAIL ADDRESS
THANK YOU
Please check your inbox and confirm your e-mail address.
c5d-logo
DOWNLOAD OUR DJI INSPIRE 1 LUT
Please enter a valid e-mail address. We will send the download to your inbox.
We hate spam! Your e-mail will be stored with cinema5D.com exclusively and you can unsubscribe from our newsletters at any time.
c5d-logo
PLEASE CHECK YOUR INBOX AND CONFIRM YOUR E-MAIL ADDRESS