VIDEOLOG USER VIDEOS

Little Tibet/ Mały Tybet

SHOT BYAlfred Sosgórnik

DIRECTORAlfred Sosgórnik

CATEGORYDocumentary

DESCRIPTION

“Little Tibet” was carried out in August and September 2013 y Ladakh. The realization was preceded by three years of documentation carried out by Alfred Sosgórnik in the monasteries of Ladakh, Zanskar and Spiti.
„Mały Tybet” został zrealizowany w sierpniu i we wrześniu 2013 r w Ladakhu. Realizację poprzedziły trzy lata dokumentacji przeprowadzonej przez Alfreda Sosgórnika w klasztorach Ladakhu, Zanskaru i Spiti.