VIDEOLOG USER VIDEOS

COMBO SPORT SET, summer ADV CAMPAIGN BAFF.BY

SHOT BYZhenya Poleshchuk

DIRECTORZhenya Poleshchuk

CATEGORYAds & Corporate

DESCRIPTION

BAFF BY 2017 ADV CAMPAIGN, summer
https://www.facebook.com/baffby/
https://vk.com/baff_by
https://www.instagram.com/baff_by/

PRODUCTION TEAM
DIRECTOR AND DOP : Zhenya Poleshchuk @evgennish
CAMERAMAN: Zhenya Poleshchuk @evgennish

MODEL : Catherine Kazachenok @catherineekt
MODEL : Masha Kovaleva @mary__kovaleva
MODEL : Alexey Horoshko @alexeykh

STYLIST : Kate Avramchikova @kate_tyga
STYLIST : Zhenya Poleshchuk @evgennish
CLOTH: Catherine Kazachenok @catherineekt

POSTPRODUCTION TEAM
EDIT DIRECTOR : @evgennish
EDITOR : @evgennish
ASSISTANT EDITOR : @ifazus
COLOR / SOUNDDESIGN: Kirill Feoktistov @ifazus, Zhenya Poleshchuk @evgennish
RETOUCHER : Zhenya Poleshchuk @evgennish