VIDEOLOG USER VIDEOS

Beton

SHOT BYElwira Surdy, Alfred Sosgornik

DIRECTORAlfred Sosgornik

CATEGORYDocumentary

DESCRIPTION

“Beton” to wizualna opowieść o otaczającym autora świecie, o specyfice architektury betonowej będącej w dużej części spuścizną siermiężnej estetyki komunizmu. Autor stara się znaleźć piękno w tym specyficznym świecie, pomimo że tworzywo jakim jest beton wyznacza nie tylko trudne do zaakceptowania granice architektonicznej estetyki, stało się także materiałem upamiętniającym zbrodnie nazizmu.
“Beton”/ eng concrete/ is a visual story about the author’ s world, the specificity of concrete architecture which is in large part a coarse aesthetic legacy of communism. The author tries to find the beauty in this specific world, despite the fact that what is concrete material determines not only difficult to accept the limits of architectural aesthetics and material has also commemorating the crimes of Nazism.

Leave a Comment

You are not subscribed to this post. Follow new comments

Login to comment